Osztrák állampolgárság megszerzése

Az osztrák állampolgárságot lényegében kétféle úton lehet megszerezni:

 • leszármazás alapján (Abstammung)
 • megadás alapján (Verleihung)

Osztrák állampolgárság leszármazás alapján

Házasságból született gyermekek automatikusan megszerzik az osztrák állampolgárságot, ha a születésük időpontjában legalább egyik szülő osztrák állampolgár.

Figyelem: Ez a rendelkezés csak 1983. szeptember 1. után születettekre vonatkozik. Aki ezelőtt az időpont előtt született házasságban, az csak akkor kapja meg az osztrák állampolgárságot, ha születése idejében az apja osztrák állampolgár volt.

Házasságon kívül született gyerekek automatikusan osztrák állampolgárok, ha a születésük idejében az anya osztrák állampolgár, függetlenül az apa állampolgárságától. Amennyiben az állampolgárságot az apai oldalról kellene megszerezniük, apaság elismerése vagy bírósági megállapítása szükséges, a születéstől számított 8 héten belül.

Amennyiben a gyerek ezáltal kettős állampolgár lesz, mert például a házas szülők egyike osztrák, a másik viszont nem osztrák állampolgár (és az idegen jogrendszer is ugyanúgy leszármazás alapján lehetövé teszi az állampolgárság megszerzését), a gyerek megtarthatja a kettős állampolgárságot. Osztrák jog szerint nincs „választási kötelezettség“ (de az idegen jog szerint persze lehet).

Osztrák állampolgárság megadása/megszerzése

Az állampolgárság megszerzéséhez az általános integrációs követelményeket teljesíteni kell. Az állampolgárság megadását kérelmezni kell, még akkor is, ha a kérelmező jogosult a megadására.

A kérelmezőnek a következő álltalános feltételeket kell teljesítenie:

 • legalább 10 éves jogszerű és folyamatos tartózkodás Ausztriában, beleértve legalább 5 évet letelepedési engedéllyel.
 • nincs a kérelmező ellen jogerős bírósági ítélet
 • nincs a kérelmező ellen folyamatban bírósági eljárás bűncselekmény miatt (belföldön és külföldön egyaránt)
 • nincs a kérelmező ellen komoly szabálysértés miatt eljárás folyamatban
 • kellően biztos megélhetés – bizonyíték az állandó és rendszeres jövedelméről, jogi követelésekről, eltartási vagy biztosítási ellátásokról az elmúlt három évben a döntési pont előtt
 • német nyelvtudás és a demokratikus rend, az osztrák és az illetékes tartomány a történelemének alapvető ismerete; a bizonyítékot írásbeli vizsga formájában kell letenni, de kivétel létezik például a német anyanyelvű kisebbséghez tartozó személyeknek valamint azoknak, akik Ausztriában jártak iskolába és pozitív értékelést szereztek a „német“ tantárgyból.
 • pozitív hozzáállás az Osztrák Köztársasághoz és bizonyíték arra, hogy nem áll fenn veszély a közbiztonság, a béke és a köznyugalom iránt
 • nem áll fenn sem tartózkodási tilalom sem folyamatban lévő erre irányuló eljárás
 • nincs kiutasítási határozat
 • nincs kiutasítási határozat egy másik EGT-országban vagy Svájcban
 • nem volt kiutasítás az elmúlt 18 hónapban
 • nem áll a kérelmező szoros kapcsolatban egy szélsőséges illetve terrorista csoporttal
 • általában a korábbi állampolgárság elvesztése
 • az állampolgárság megadása nem befolyásolhatja jelentős mértékben az Osztrák
  Köztársaság nemzetközi kapcsolatait és nem sértheti az Osztrák Köztársaság érdekeit

 

A kérelmezőnek jogigénye van az osztrák állampolgárság megadására, ha a következő feltételek egyikét teljesíti:

 • teljesíti a honosítás általános követelményeit (lásd fent)
 • legalább 30 év megszakítás nélküli tartózkodás Ausztriában vagy
 • legalább 15 éves jogszerű és folyamatos tartózkodás Ausztriában igazolása, ha a kérelmező igazolja személyes és szakmai integrációját vagy
 • legalább 6 éves jogszerű és folyamatos tartózkodás Ausztriában, ha
  • legalább öt éve él házasságban egy osztrák állampolgárral és a házastársak közös háztartásban élnek vagy
  • „kapott menedékjogot / menedékkérő“ státuszban van jelenleg vagy (ez 2018 szeptemberétől várhatóan 10 éves tartózkodási időre emelkedik)
  • a kérelmező EGT-állampolgár vagy
  • a kérelmező Ausztriában született vagy
  • az állampolgárság megadása a kérelmező már megtett vagy még várható kiemelkedő eredményei miatt a tudományos, gazdasági, művészeti vagy atlétikai pályán az Osztrák Köztársaság érdekében van.

 

Esztegár Balázs Bécsi ügyvéd az osztrák állampolgársági jog egyik elismert szakembere és több jogi szakirodalom szerzője ebben a témakörben. Újságok és TV-csatornák számos esetben kérték állásfoglalását vagy tudósítottak eseteiről. Irodája folyamatosan lát el tanácsadást és képviseletet osztrák állampolgársággal kapcsolatos kérdésekben és eljárásokban, német, magyar és angol nyelven. Az iroda elérhetőségeit itt megtalálja:

Esztegár Ügyvédi Iroda
1080 Bécs, Piaristengasse 41/10
Tel: +43 1 997 4102
E-Mail: office@esztegar.at

Munkaviszony felmondása Ausztriában

Az osztrák munkajog szerint a felmondás a munkaviszony rendes végződése, ha ez meghatározatlan időre lett megkötve. Az osztrák munkaviszony felmondása mellett az osztrák munkajog több lehetőséget is ismer, amivel véget érhet egy munkaviszony:

 • felmondás munkavállaló részéről
 • felmondás munkaadó részéről
 • felmondás a próbaidő alatt
 • előre meghatározott időre kötött szerződés lejárása
 • jogszerű elbocsátás (a munkaadó részéről)
 • megalapozott kilépés (a munkavállaló részéről)
 • közös megállapodás a munkaviszony megszüntetéséről

Felmondás a munkavállaló által (Arbeitnehmerkündigung)

Amennyiben meghatározatlan időre megkötött munkaviszonyról van szó, a munkavállaló felmondással tudja egyoldalúan bevégezni a munkaviszonyt. A felmondás nem kell, hogy írásban legyen kiállítva és a törvény más formát sem ír elő. A szóbeli felmondás is érvényes, hacsak a munkaszerződés vagy a kollektív szerződés nem rendelkezik másképpen. Későbbi bizonyítás céljából viszont célszerű írásban felmondani.

A felmondás attól a pillanattól lép érvénybe, amikor a munkavállaló megkapja vagy (szóbeli felmondás esetén) tudomást szerez róla. Ettől a naptól kell számolni a felmondási időt is.

Kündigungstermin (felmondási időpont) az az időpont, mivel véget ér a munkaviszony. Kündigungsfrist (felmondási határidő) az az időtartam, ami a felmondás érvénybelépése és a felmondási időpont (Kündigungstermin) között legalább el kell hogy teljen. Amennyiben a munkaszerződés vagy a kollektív szerződés nem rendelkeznek másképpen, az alkalmazottak (Angestellte) hónap végével mondhatnak fel, 1 hónapos határidő betartása mellett. Dolgozók (Arbeiter) esetében a felmondási határidőt és időpontot szinte mindig a kollektív szerződés határozza meg.

Urlaubsgeld és Weihnachtsremuneration Ausztriában

Az osztrák munkajog törvényben nem rendelkezik a 13. és 14. fizetésről (együtt „Sonderzahlung”). Az „Urlaubsgeld” (13. havi fizetés) és „Weihnachtsgeld” vagy „Weihnachtsremuneration” (14. havi fizetés) viszont régi szokás Ausztriában és ezért a kollektív szerződések nagy része tartalmaz erre vonatkozó rendelkezéseket. Aki viszont munkavállalóként olyan munkaadónál dolgozik, akire kollektív szerződés egyáltalán nem érvényes vagy olyan kollektív szerződés vonatkozik rá, ami kivételesen nem ír elő 13. és 14. havi fizetést, jól teszi, ha a munkaszerződésébe felvetet egy megfelelő rendelkezést. Egy munkajogban jártas ügyvéd ebben a kérdésben segíteni tud.

Hogy mikor fizetik ki az Urlaubsgeld-et és a Weihnachtsremuneration-t, megint csak a kollektív szerződés vagy a munkaadó és munkavállaló között megkötött megállapodás szerint dől el. Általában a 13. havi fizetést a júniusi fizetéssel, a 14. havi fizetést a novemberi fizetéssel szokás kifizetni. Mivel ez főleg a szezonálisan dolgozó cégeknél likviditásproblémát okozhat, gyakran előfordulnak olyan egyezmények is, hogy a Sonderzahlung, szóval a 13. + 14. havi fizetés, négy részre osztva, minden negyedév végén kerül kifizetésre. Nagyon ritka viszont az olyan megállapodás, miszerint a munkaadó a 13. és 14. havi fizetést havonta hozzáadja a munkabérhez illetve fizetéshez.

Adójogilag fontos tudni, hogy a Sonderzahlung-ra csökkentett adókulcs és társadalombiztosítási járulék érvényes, ezért nettó több marad a bruttó fizetésből az adó és a TB levonása után.

Felmondás esetén a munkaadónak részarányosan kell kifizetnie a Sonderzahlung még nem kifizetett részét.