Archiv der Kategorie: társasági jog

osztrák társasági jog

Osztrák GmbH cégalapítás

Az GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Ausztriában a magyar Kft-nek megfelelő jogi forma. A GmbH önálló jogi személy, melyhez a tagok a meghatározott tőkerészükkel kötődnek. Az összes tag tőkerésze képezi a GmbH alaptőkéjét, melynek legalább 35.000,00 Eurónak kell lennie. Ennek felét, azaz 17.500,00 Eurót, kell a tagoknak készpénzben az alapításkor befizetni. Lényeges, hogy ez a tőke minden esetben a társaság tulajdonában marad. A társaság ugyan természetesen gazdálkodhat a tőkével, de a tagoknak ezt az összeget visszafizetni illetve a társaságból kivenni szigorúan tilos.

GmbH-t alapítani egy személy is tud, ellentétben az OG-val és KG-val, ahol legalább két személyre van szükség. Az alapító lehet magánszemély vagy jogi személy, belföldi vagy külföldi. Az a személy lehet egyben ügyvezető igazgató is. Viszont a GmbH-nál, ellentétben az említett személyi társaságokkal, fennáll a lehetősége annak is, hogy a tag illetve a tagok egy harmadik személyt bíznak meg az ügyvezetéssel.

Adójogilag a GmbH tagok a kifizetett osztalék után nem személyi jövedelem adót (Einkommensteuer) hanem tőkeadót (Kapitalertragssteuer) fizetnek, ami mindig 25%.  A GmbH maga is adóköteles a nyeresége után, melyet a 25%-os testületi adóval (Körperschaftsteuer) kell leadózni. Amennyiben a GmbH nem nyereséges, abban az esetben is a minimum alaptőke 5%-t, azaz 1.750,00 Eurót, köteles adózni. Továbbá a GmbH minden esetben Áfa köteles. Kettős könyvelést kell vezetnie és ezáltal mérlegköteles.

Alapítási privilégium igénybevétele

Mivel a GmbH minimum alaptőkéje Ausztriában 35.000 Euróval viszonylag magas, 2014 március óta új GmbH alapítása esetében a tagok igénybe vehetik az úgy nevezett alapítási privilégiumot (Gründungsprivilegierung). Ebben az esetben az elsö tíz évre a társaság alaptőkéje csökkenthető legalább 10.000 Euróra, melynek felét, azaz 5.000 Eurót kell a tagoknak készpénzben alapításkor befizetni. Így a társaságot lényegesen kevesebb alaptőkével el lehet indítani, viszont a privilégium igénybevételét a cégnévben fel kell tüntetni. A cégnévnek ez esetben kötelezően tartalmaznia kell az „gründungspriviligiert“ szót. A lecsökkentett alaptőke privilégiuma az alapítástól számított maximum 10 évig vehetö igénybe. Ez alatt az idő a tagok kötelesek megemelni az alaptőkét 35.000 Euróra. Ezt bármikor megtehetik, egy formalizált eljárás útján.

Cégalapítás Ausztriában

A letelepedési szabadságnak köszönhetően, iparűzők minden EU-tagállamban szabadon alapíthatnak és működtethetnek vállalkozást, így a cégalapítás Ausztriában is lehetségessé vált.

Magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget Ausztriában. Az iparűzéshez viszont az osztrák iparűzési törvénynek megfelelő engedély megszerezése szükséges. A cégformák a magyar társasági formákhoz hasonlóak: az osztrák jogrend lehetővé teszi egyrészt a tőke társaságok, elsősorban részvénytársaság (AG) és korlátolt felelősségű társaság (GmbH), másrészt a személyi társaságok (OG vagy KG) létesítését.

Az osztrák GmbH társasági forma hasonló a magyar Kft formájához, a tagok üzletrészekkel vesznek részt a társaságban. A számos lehetőségek miatt érdemes ügyvédi tanácsot kikérni és a társasági szerződés megfogalmazását ügyvédre hagyni.

A GmbH minimális alapító tőkéje 35.000,00 Euró, melynek legalább a felét készpénzben kell befizetni. A törvénymódosítást, miszerint az alaptőkét 10.000,00 Euróra lecsökkentették, 2014 március 1.-el újra visszavonta a parlament. Viszont az alapító okiratban igénybe lehet venni az elsö tíz évre egy lecsökkentett alaptőkét, aminek minumum 10.000,00 Eurónak kell lennie. Az elsö tíz éven belül fel kell emelni az alaptőkét a törvényben foglalt 35.000,00 Euróra (úgy nevezett „alapítási privilégium„). Az alapítási privilégium igénybevételénél apport nem lehetséges.

Amennyiben a társaság ipari tevékenységet kíván folytatni, a tevékenység megkezdése előtt meg kell szerezni az iparűzési engedélyt (Gewerbeberechtigung). A ipari kamarai tagság minden iparűző személy részére kötelező Ausztriában.

Figyelem: Egy osztrák cég alapítása nem jelent egyúttal automatikus munkavállalási lehetőséget magyar állampolgárságú alkalmazottak számára! Ezért célszerű mind osztrák munkajogban, mind osztrák cégjogban jártas ügyvédi iroda közreműködését igénybe venni, habár 2011 Május 1. óta a munkavállaláshoz magyar állampolgároknak nincs szükségük külön engedélyre.

 

Cégalapítás költségek Ausztriában

A cégalapítás Ausztriában több jogi formában is lehetséges (egyéni vállalkozás, OG, KG, GmbH, AG). Az alapítás költségei lényegében a választott jogi formától függenek. Minél komplexebb jogi formát választ az ember, annál magasabb költségekre kell számítania az alapításkor. Amíg az egyéni vállalkozás megkezdése alig okoz költségeket, egy GmbH alapítása jelentős költségekkel jár.

Az itt feltüntetett összegek irányárakként értendőek. A közjegyzői díj és a szerződés elkészítése valójában megállapodás tárgyai és az ügyvéddel illetve közjegyzővel esetenként kell megegyezni a költségekben. Fontos tudni, hogy aki először kezd vállalkozói tevékenységet, a Neugründungsförderungsgesetz (NeuFÖG) szerint mentesül bizonyos alapítással kapcsolatos költségek alól, mint például az iparűzési engedély igénylésével járó költségek alól, valamit a cégbírósági illeték és a tőkeforgalmi adó alól.

Egyéni vállalkozás:

 • iparűzési engedély igénylése, tartomány és ipar szerint: kb 100,00 € illeték
 • esetleges bejegyzés a cégkönyve (fakultatív): kb 75,00 € bírósági illeték, kb. 300,00 € ügyvédi munkadíj, kb 150,00 € közjegyzői díj

OG és KG alapítása:

 • társasági szerződés elkészítése: kb 2.000,00 €
 • bejegyzés a cégkönyve: kb 100,00 € bírósági illeték, kb. 350,00 € ügyvédi munkadíj beadvány elkészítésére, kb 200,00 € közjegyzői díj a hitelesítésre
 • iparűzési engedély igénylése, tartomány és ipar szerint: kb 100,00 € illeték

GmbH alapítása:

 • társasági szerződés elkészítése: kb 3.000,00 €
 • további szükséges okiratok (ügyvezetői igazgató szerződése, aláírás címpéldány, taggyűlési határozat) elkészítése: kb 500,00 €
 • bejegyzés a cégkönyve: kb 300,00 € bírósági illeték, kb. 350,00 € ügyvédi munkadíj beadvány elkészítésére, kb 200,00 € közjegyzői díj a hitelesítésre
 • iparűzési engedély igénylése, tartomány és ipar szerint: kb 100,00 € illeték

További várható költségek az alapítással kapcsolatban:

 • társasági adó GmbH-nál a befizetett alaptőke 1%-a, tehát legalább EUR 50,00
 • tolmács/fordító költségei

 

További információk:

Fióktelep/telephely nyitása Ausztriában

Magyar társaság Ausztriában nyithat fióktelepet illetve telephelyet. A fióktelepet be kell jegyeztetni a cégkönyvbe. A cégkönyvi bejegyzés valamivel egyszerűbb, mint egy új társaság létrehozása, de igazából nem sokkal, mivel a bejegyzéshez valójában majdnem a z összes okiratra szükség van, ami a magyar társaság jogi formájának megfelelően a társaság bejegyzéséhez kellene. Mivel a fióktelepnek nincs saját jogszemélyisége, ezért a bejegyzés előtt meggondolandó, hogy nem érdemesebb-e egyből egy Ausztriai társaság (GmbH) alapítása.

A fióktelep mellett szól viszont, hogy nincsen szükség saját tőkére, hiszen nem jön létre új társaság. A fióktelep képviseletére alapjában a magyar társaságot képviselni jogosult személy jogosult (pl. ügyvezető igazgató a Kft-nél).

A fióktelep által kötött szerződések valójában a magyar társasággal jönnek létre, mivel a fióktelep nem önálló jogi személy.

A cégbejegyzéshez szükséges okiratok a magyar társaság jogi formájától függenek. Minden okiratot hitelesített formában, hiteles német fordítással kell beadni. Nem célszerű a fordítást Magyarországon elvégeztetni, mert az osztrák cégbíróságok nagy része ragaszkodik ahhoz, hogy a hitelesítést Ausztriában bejegyzett tolmács illetve fordító végezze el.

Az osztrák fióktelep cégbejegyzési kérelmét ügyvéd vagy közjegyző tudja elkészíteni és beadni a cégbíróságnál.

 

Osztrák OG cégalapítás

Az osztrák társasági jog különbséget tesz a személyi társaságok és a vagyontársaságok között. Ez első csoporthoz, a személyi társaságok körébe tartozik az OG és a KG vállalati formája. Mindkét társasági forma hasonlít egymáshoz. A KG alapítása külön cikkben található.

Az OG („offene Gesellschaft” vagyis „nyitott társaság”) valamelyest megfelel a magyar Kkt.-nak. („Közkeresetű társaság”). Alapításához legalább két tagra van szükség, akik jogilag alapvetően egyenrangúak a társasági jogok gyakorlásában.

Az OG-nál, mint minden személyi társaságnál, nincs törvény által előírt minimális alaptőke. Az alapítási költségek szempontjából tekintve ez az egyik legalapvetőbb különbség a személyi társaságok és a GmbH között. A másik lényeges különbség a tagok felelősségét illeti meg: amíg a GmbH-nál a tag személyesen (személyes vagyonával) nem felel a társaság tartozásaiért, ez a személyi társaságoknál másképp van. Mivel itt nincs alaptőke, az összes tag a társaság tartozásaiért teljes egészében személyes vagyonával is felel.

A társaságok között jelentős adójogi különbségek is vannak: amíg a vagyontársaságok (GmbH, AG) fix adókulcs szerint adóznak, az OG-nál és a KG-nál a tagok maguk fizetnek személyi jövedelemadót, a társaság maga viszont nem adóköteles.