Schlagwort-Archive: gmbh

Osztrák GmbH cégalapítás

Az GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Ausztriában a magyar Kft-nek megfelelő jogi forma. A GmbH önálló jogi személy, melyhez a tagok a meghatározott tőkerészükkel kötődnek. Az összes tag tőkerésze képezi a GmbH alaptőkéjét, melynek legalább 35.000,00 Eurónak kell lennie. Ennek felét, azaz 17.500,00 Eurót, kell a tagoknak készpénzben az alapításkor befizetni. Lényeges, hogy ez a tőke minden esetben a társaság tulajdonában marad. A társaság ugyan természetesen gazdálkodhat a tőkével, de a tagoknak ezt az összeget visszafizetni illetve a társaságból kivenni szigorúan tilos.

GmbH-t alapítani egy személy is tud, ellentétben az OG-val és KG-val, ahol legalább két személyre van szükség. Az alapító lehet magánszemély vagy jogi személy, belföldi vagy külföldi. Az a személy lehet egyben ügyvezető igazgató is. Viszont a GmbH-nál, ellentétben az említett személyi társaságokkal, fennáll a lehetősége annak is, hogy a tag illetve a tagok egy harmadik személyt bíznak meg az ügyvezetéssel.

Adójogilag a GmbH tagok a kifizetett osztalék után nem személyi jövedelem adót (Einkommensteuer) hanem tőkeadót (Kapitalertragssteuer) fizetnek, ami mindig 25%.  A GmbH maga is adóköteles a nyeresége után, melyet a 25%-os testületi adóval (Körperschaftsteuer) kell leadózni. Amennyiben a GmbH nem nyereséges, abban az esetben is a minimum alaptőke 5%-t, azaz 1.750,00 Eurót, köteles adózni. Továbbá a GmbH minden esetben Áfa köteles. Kettős könyvelést kell vezetnie és ezáltal mérlegköteles.

Alapítási privilégium igénybevétele

Mivel a GmbH minimum alaptőkéje Ausztriában 35.000 Euróval viszonylag magas, 2014 március óta új GmbH alapítása esetében a tagok igénybe vehetik az úgy nevezett alapítási privilégiumot (Gründungsprivilegierung). Ebben az esetben az elsö tíz évre a társaság alaptőkéje csökkenthető legalább 10.000 Euróra, melynek felét, azaz 5.000 Eurót kell a tagoknak készpénzben alapításkor befizetni. Így a társaságot lényegesen kevesebb alaptőkével el lehet indítani, viszont a privilégium igénybevételét a cégnévben fel kell tüntetni. A cégnévnek ez esetben kötelezően tartalmaznia kell az „gründungspriviligiert“ szót. A lecsökkentett alaptőke privilégiuma az alapítástól számított maximum 10 évig vehetö igénybe. Ez alatt az idő a tagok kötelesek megemelni az alaptőkét 35.000 Euróra. Ezt bármikor megtehetik, egy formalizált eljárás útján.

Cégalapítás Ausztriában

A letelepedési szabadságnak köszönhetően, iparűzők minden EU-tagállamban szabadon alapíthatnak és működtethetnek vállalkozást, így a cégalapítás Ausztriában is lehetségessé vált.

Magyar állampolgárok szabadon alapíthatnak céget Ausztriában. Az iparűzéshez viszont az osztrák iparűzési törvénynek megfelelő engedély megszerezése szükséges. A cégformák a magyar társasági formákhoz hasonlóak: az osztrák jogrend lehetővé teszi egyrészt a tőke társaságok, elsősorban részvénytársaság (AG) és korlátolt felelősségű társaság (GmbH), másrészt a személyi társaságok (OG vagy KG) létesítését.

Az osztrák GmbH társasági forma hasonló a magyar Kft formájához, a tagok üzletrészekkel vesznek részt a társaságban. A számos lehetőségek miatt érdemes ügyvédi tanácsot kikérni és a társasági szerződés megfogalmazását ügyvédre hagyni.

A GmbH minimális alapító tőkéje 35.000,00 Euró, melynek legalább a felét készpénzben kell befizetni. A törvénymódosítást, miszerint az alaptőkét 10.000,00 Euróra lecsökkentették, 2014 március 1.-el újra visszavonta a parlament. Viszont az alapító okiratban igénybe lehet venni az elsö tíz évre egy lecsökkentett alaptőkét, aminek minumum 10.000,00 Eurónak kell lennie. Az elsö tíz éven belül fel kell emelni az alaptőkét a törvényben foglalt 35.000,00 Euróra (úgy nevezett „alapítási privilégium„). Az alapítási privilégium igénybevételénél apport nem lehetséges.

Amennyiben a társaság ipari tevékenységet kíván folytatni, a tevékenység megkezdése előtt meg kell szerezni az iparűzési engedélyt (Gewerbeberechtigung). A ipari kamarai tagság minden iparűző személy részére kötelező Ausztriában.

Figyelem: Egy osztrák cég alapítása nem jelent egyúttal automatikus munkavállalási lehetőséget magyar állampolgárságú alkalmazottak számára! Ezért célszerű mind osztrák munkajogban, mind osztrák cégjogban jártas ügyvédi iroda közreműködését igénybe venni, habár 2011 Május 1. óta a munkavállaláshoz magyar állampolgároknak nincs szükségük külön engedélyre.